SON DAKİKA

Son Dakika Haberleri
mersin escortkayseri escortbolu escortagri escortkütahya escortbingöl escortkars escortafyon escortisparta escortmugla escortmanisa escortaydın escort

Diyarbakır’a “Çarşı ve Mahalle” bekçisi alınıyor

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürürlüğe giren ve Diyarbakır’da 742 kişi’den oluşacak “Çarşı ve Mahalle” bekçileri alınıyor. Alımlar bugün itibarı ile Diyarbakır valiliğince resmi olarak açıklandı. İşte adaylarda aranacak başvuru şartları ve alınacak ücretler

Diyarbakır’a “Çarşı ve Mahalle” bekçisi alınıyor
Bu haber 08 Nisan 2016 - 20:51 'de eklendi ve 922 kez görüntülendi.

“Çarşı ve Mahalle Bekçisi” Kanunu kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfında Hakkâri, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.
Diyarbakır Valiliği tarafından açılan ilanda, il genelinde görevlendirilmek üzere 742 çarşı ve mahalle bekçisi alınacağı belirtildi. Bekçi alımı, sınav komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre yapılacak. Sözlü sınav 7 Mayıs 2016 tarihinde başvuruda bulunulan yerlerde, yazılı sınav ise 11 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak.

Diyarbakır il merkezi sınırları içerisinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise kaymakamlıkça uygun görülen tarihte, ilçe merkezinde yapılacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK ?

Güneydoğu ve Anadolu bölgesinde çeşitli il ve ilçelere alınacak “çarşı ve mahalle bekçilerinin” maaşları konusunda kafalarda soru işaretleri oluşuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilecek çarşı ve mahalle bekçilerinin net maaşlarının ortalama olarak 1500 ile 1700 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu maaşlar evli veya bekar olan kişiler arasında farkılık göstermektedir. Çarşı ve mahalle bekçisinin görevleri arasında bulundukları mahalli bölgelerin korunması, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, güvenlik güçlerine her türlü desteğin sağlanması gibi görevler bulunuyor. Bekçi alımı verilen ilanlar aşağıda listelenmiştir.

 

İşte ilanın resmi detayları ;

1. GENEL HUSUSLAR
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı Ek-1’de de belirtilmiştir.
b) İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.
c) Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
d) Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.
e) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir liilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
a) Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
b) Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.
c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye
Valilik ve Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.
e) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
T.C. kimlik numarası beyanı,
Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
Askerlik durum beyanı,
4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
Adli sicil beyanı,
Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.
f) Başvurular 06 Nisan 2016- 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
g) Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.
b) Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile katılınacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.
e) Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;
Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı.
1 lal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
d) Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
e) Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.
5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.
b) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.
e) Yazılı sınav soru adeti………….. , süresi……….. (dk) dır. (Sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda
sorutacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.)
d) Sınav esnasında, sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kağıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.
e) Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.
f) Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA